IT panik

Blog om computer problemer, ideer, løsninger og billig SEO

job

Her kan du se lidt af de IT jobs der er på Fyn i øjeblikket:

[insert_php]
$rss = new DOMDocument();
$rss->load(‘https://it.jobindex.dk/jobsoegning?geoareaid=15179&subid=4&format=xml’);
$feed = array();
foreach ($rss->getElementsByTagName(‘item’) as $node) {
$item = array (
‘title’ => $node->getElementsByTagName(‘title’)->item(0)->nodeValue,
‘desc’ => $node->getElementsByTagName(‘description’)->item(0)->nodeValue,
‘link’ => $node->getElementsByTagName(‘link’)->item(0)->nodeValue,
‘date’ => $node->getElementsByTagName(‘pubDate’)->item(0)->nodeValue,
);
array_push($feed, $item);
}
$limit = 10;
for($x=0;$x<$limit;$x++) { $title = str_replace(' & ', ' & ', $feed[$x]['title']); $link = $feed[$x]['link']; $description = $feed[$x]['desc']; $date = date('l F d, Y', strtotime($feed[$x]['date'])); echo ' '.$title.' '; echo 'Posted on '.$date.' '; echo ' '.$description.' '; } [/insert_php]